CastingKontakty
  Bookmark and Share

Abraka-Dabra FilmSlužby Knihy

Doupě pro pařany

Na této stránce najdete linky na stahování videí, která nebudou přímo pod nabídkou jednotlivých filmů, ale také doupě map a souborů pro různé hry.
On this page you will find links to download videos that are not directly under the menu of movies, but also burrow maps and files for different games.

Pár starší libůstek ke dneska už docela vintage Strongholdu 2, hrady, které nenajdete jinde:
A few older fancies for today already pretty vintage Stronghold 2 castles, you will not find elsewhere:

Pro hráče série Total war:

 • Bitva u Taginae (na planině Busta Gallorum) 552 AD pro Rome Total War Barbarian Invasion.
  Tato historická bitva je podrobně vylíčení v románu Králův Havran. Herní bitva je vymýšlená především jako multiplayer, ale jde hrát i jako single za Ostrogóty nebo Byzanc (Východořímskou říši). Pokud by se vám při hraní sekala (je docela náročná na výkon počítače), přejmenujte v jejím adresáři soubor descr_battle.txt na descr_battle_old.txt a soubor descr_battle_lm.txt na descr_battle.txt. Hra se načte ve verzi s menším počtem vojáků v jednotlivých jednotkách a bude pro počítač méně náročná.

 • Bitva u Tours (Poitiers) roku 732 AD pro Rome Total War Barbarian Invasion
  Článek o bitvě a jejím průběhu najdete na blogu autora >>.
  Bude-li se vám líbit, odměňte autora karmou a článek doporučte kamarádům!

 • The Battle of Tours (Poitiers) in 732 AD for Rome Total War Barbarian Invasion
  Tours_732_AD >>

  Bitvu lze hrát i jako multiplayer
  The battle can be played as a multiplayer

 • Bitva na Lechu 955 AD >>
  The battle on the Lech 955 Ad >>
  Jedna z raných bitev z českých dějin. Boleslav I. v ní pomáhal Ottovi I. proti Maďarům. Sám Boleslav nebyl na tomto "hlavním" bojišti, poslal sem jen pluk asi 1.000 jezdců, sám bojoval tou dobou jinde proti jinému proudu Maďarů.
  Pro RTW Barabrian Invasion
  Huns = Maďaři (Hungarians)
  Saxons = Sasové, Otto I.
  Slavs = Czech, Češi
  The battle can be played as a multiplayer

 • Bitva u Crécy (Kresčaku) roku 1346 pro Medieval II. Total War
  Crecy-1346 >>
 • Battle of Crécy in 1346 for Medieval II. Total War
  Crecy-1346 >>

Hry pro Rome Total War a Medieval Total War vložte do adresáře, kde máte uložené HISTORICKÉ BITVY. V RTW Barbarská invaze to bude standardně v adresáři C:\Program Files\The Creative Assembly\Rome - Total War\BI\data\world\maps\battle\custom ) a tam rozbalte. Bitva by se vám pak v barbarské invazi měla objevit mezi Historickými bitvami.

Thowt >> je skupina virtuálních syntetizérů pro nadšence, kteří se nespokojí s konfekcí. Jsou to nástroje pro ty, kdo si rádi hrají se zvuky a uvítají možnost editace parametrů, o jejichž existenci vám jiné nástroje většinou ani nedají vědět.

Thowt >> is a group of virtual synthesizers for enthusiasts who will not settle for clothier. They are tools for those who like to play with sounds and welcome the opportunity to edit the parameters of the existence of other tools you usually can not even know.